ДЕМБО

 

(надзвичайно високий потенціал)

 

Високопродуктивний сорт озимого ріпаку належить до сортів нової генерації. Призначений для виробництва олії, придатної для використання на харчові цілі і переробки на біопаливо, а також для одержання високоякісного шроту для потреб тваринництва.

Сорт рекомендований для всіх грунтово-кліматичних зон України.  

В Державному Реєстрі сортів рослин придатних для поширення в Україні з 2005 року.    

Вегетаційний період сорту 305-310 днів. Дембо відзначається підвищенню стійкістю до вилягання, обсипання, посухи, високою зимостійкістю (7,8-8,0 балів). Сорт за урожайністю на 6-8 центнерів перевищує стандарт при рівні 6-10 т/га. Олійність насіння - 46-49%, безеруковий, вміст глюкозинолатів до 20 мкМоль/г.   

Сорт придатний для вирощування за інтенсивною технологією.    

Висівають насіння в 2-3 й декадах серпня з нормою - 0,9-1,2 млн. схожих насінин на гектар.